Förseningsersättning och reklamation

Villkor

 

Falcks Omnibus tillämpar lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) samt EU-förordningen om busspassagerares rättigheter (181/2011).

Lagen och förordningen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har.

  • För resa under 15 mil tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).
  • För resa över 15 mil tillämpas EU-förordning om busspassagerares rättigheter (181/2011).

Nedan kan listar vi hur reglerna skiljer sig åt

Villkor linjesträckning under 15 mil

Förseningsersättning
Försening över 20 minuter kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:

  • 20 – 39 minuter: 50% av biljettpriset för resan
  • 40 – 59 minuter: 75% av biljettpriset för resan
  • 60 minuter eller mer: 100% av biljettpriset för resan

Resenären har inte rätt till förseningsersättning om förseningen har orsakats av ”Force Majure” även om transportören hade vidtagit de förebyggande åtgärder som omständigheten krävde.

Vid förseningar för resor med skolkort utgår ingen förseningsersättning, endast ersättning vid annan transport, se nedan.

Möjlighet till annan transport

Ställs en tur in, eller uppstår det en försening, oavsett orsak, där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den.
Du kan sedan i efterhand ansöka om ersättning för dina utlägg. Det kan du göra längre ner på denna sida.

Vid ersättning för taxiresor är maxbeloppet 1 312,5 kr per kvitto.
Är ni flera som delar på kostnaden för taxi måste ni betala separat och få varsitt kvitto för att kunna få ersättning.
För att få ersättning för taxi eller annan transport ska alltid kvittot skickas in i original till oss.
Digitala kvitton kan bifogas i formuläret och godtas endast om namn på resenären framgår i kvittot.

Fysiska kvitton postas till:

Falcks Omnibus Gällivare AB
Reklamation
UPPLAGSVÄGEN 15
982 38 Gällivare

Vid ersättning för egen bil utgår ersättning om 25 kr/mil.
Reser du i egen bil är högsta ersättningen 1 312,5 kr oavsett hur många som åkte med.

Ersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst 3 dygn före resdagen på vår hemsida eller våra sociala medier.
Du kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för utlägg.

Faclks Omnibus ersätter inga följdkostnader vid försening som till exempel parkeringsavgift för egen bil, kostnad för missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst. 

Villkor linjesträckning över 15 mil

 

Mer än 120 minuter försenad – oavsett anledning

Om din bussresa försenas med minst 120 minuter, ställs in eller är överbokad kan du som resenär alltid välja mellan att:

– Genomföra resan så snart det är möjligt med den försenade bussen
– Få en ny biljett med nästa avgång
– Avstå att resa och få kostnaden för biljetten återbetald
– Avbryta resan och få hela biljettkostnaden återbetalad samt en kostnadsfri returresa till avreseorten.

Reklamation och ersättning:

Vi vill ha in din reklamation inom 2 månader efter att du genomfört din resa. Om du av någon anledning varit förhindrad att skicka in din reklamation inom 2 månader, gör du det så snart du kan och förklarar i din ansökan varför du inte kunnat reklamera resan tidigare.

För att reklamera via mail, skicka ett mail till info@falcksomnibus.se , skriv REKLAMATION i ämnesraden. OBS! nedanstående information måste finnas med i mailet för att vi ska behandla ditt anspråk.

1: Vad var det som gick fel med din resa?

– Skriv vad som gick fel med din resa

2:  Bifoga fil

– Finns digitalt kvitto bifoga det i detta mail.

3: Resdag

– Ange vilket datum du reste

4: Linjenummer

Skriv vilken busslinje du åkte med

5: Sträcka (från-till) 

– Beskriv sträckan du åkte. Från och till.

6: Avgång, ordinarie tid

– Skriv när bussen skulle avgå. Avgångstid enligt tidtabell.

7: Avgång, verklig tid

Skriv när bussen åkte från hållplatsen.

8: Ankomst, ordinarie tid

Skriv när bussen skulle ha kommit fram till hållplatsen eller busstationen. Ankomsttid enligt tidtabellen.

9: Ankomst, verklig tid

Skriv när bussen kom fram till hållplatsen eller busstationen.

10: Busskortsnummer / Biljett-ID
– Fyll i ditt busskortsnummer om du åkt med busskort eller Biljett-ID om du löst din biljett i appen. Har du inte haft någon biljett skriver du det.

 

11: Så här löste jag min resa
– Beskriv hur du löste din resa på egen hand

12: Kontaktinformation samt betalningsinfo
– Följande info måste finnas med
Namn: för och efternamn
E-post: Din E-post
Telefonnummer: Ditt telefonnummer
Bank: Vilken bank du har. Direktbetalning till kort fungerar ej, endast betalning till din bankkonto.
Clearingnummer: Skriv ditt clearingnummer
Kontonummer: Skriv ditt kontonummer

 

Observera att busskortsnummer alltid behöver anges om du rest på ett busskort. Enkelbiljetter, taxikvitto eller kvitto på annat utlägg ska skickas in i original till Falcks Omnibus.

Resplus/Kom fram garanti

Med en Resplusbiljett kan du alltid vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. Företagen inom Resplus tar gemensamt ansvar för att lösa eventuella problem som uppstår på grund av trafikstörningar och garanterar att du kommer fram till Resplusresans slutmål.

Vid en försening vänligen kontakta busschauffören (eller ombordpersonalen på tåget) som då hjälper till på bästa möjliga sätt, t.ex. genom att rekommendera en senare förbindelse eller en alternativ resväg.